top of page
Meiserudtunet - prosjekt solgt !
Bolig til salgs, WTB Bygg, boligutbygger

Sjelden mulighet!
Eiendommen ligger 3 km ut fra Jessheim sentrum, mellom Ekornrud og Algarheim.
Fra eiendommen er det gangvei til sentrum med alt av fasiliteter. Svært gode tur og rekreasjonsmuligheter i området.

Bestill prospekt Gi bud

Les mer om boligen på DNB sine hjemmesider.

Beliggenhet

Eiendommen ligger 3 kvm ut fra Jessheim sentrum, mellom Ekornrud og Algarheim. Fra eiendommen er det gangvei til sentrum med alt av fasiliteter. Svært gode tur og rekreasjonsmuligheter i området.

Innhold

Meiserudtunet:

Ferdig detaljregulert prosjekt med 15 enheter av 137 kvm - 

3 kvm fra Jessheim sentrum.


Meiserudtunet er i sluttfasen av detaljregulering.

Eiendommen er på totalt 3.654 kvm vei, parkering og andre fellesarealer og har en BYA på 37 %.


Regulering:

- Detaljreguleringsplan er enstemmig vedtatt i formannskapet 26. september. (se vedlagte saksprotokoll og reguleringsbestemmelser)

- Endelig vedtak i kommunestyret er vedtatt.


Gunstige grunnforhold med sand og grus. Geologi-rapport er utarbeidet og vedlagt i prospekt.


Strøm og VA på tomten eller i umiddelbar nærhet


Tomten er på 3.654 kvm vei, parkering og andre fellesarealer


Rekkefølgebestemmelser:

Se vedlagt detaljregulering i prospekt.

Vei må utbedres og støyskjerm må opp.


Det er i dag 2 bygninger på eiendommen som må rives på kjøpers risiko. Selger har ikke undersøkt eventuelle kostnader og forhold rundt dette. Se reguleringsdokumentene.


Eiendommen vil fradeles eller seksjoneres på selgers regning før overtagelse.

Tomten

Vi gjør spesielt oppmerksom på at eiendommen skal fradeles en større eiendom. Endelige grenser og areal er derfor ukjent. Partene i en handel må akseptere større alrealavvik enn normalt uten at de kan rette krav mot hverandre. Selger besørger fradeling før overtagelse og sikrer at oppmåling ikke går på bekostning av prosjektet.

Parkering

Det er tegnet inn felles parkeringskjeller med 18 parkeringsplasser.

Adkomst

11.2292711/@60.1420447,11.2249117,16z/data=!3m1!4b1" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mce-href="https://www.google.com/maps/dir//60.1420443,11.2292711/@60.1420447,11.2249117,16z/data=!3m1!4b1">Se kart.Adkomst via Gamle Algarheimsveg og Meiserudvegen. Veiretter er utarbeidet og sikret igjennom selger.Vi gjør oppmerksom på at dette er en annonse fra Eiendomsmegler og at du må innhente prospekt for fullstendige opplysninger om eiendommen.

Dokument

Planopplysninger Planopplysninger Planopplysninger Planopplysninger

Aleksander Nilsen

Daglig leder, Lillestrøm


E-post


97 70 78 44


V-card

Ta kontakt med oss for mer informasjon

Galleri
bottom of page